Friday, June 29, 2012

O adolescentă jonglează cu fericirea


           În mod normal, acesta e momentul în care cerurile se deschid, muzica se aude în fundal, trupul îşi pierde greutatea şi vocile sunt gata să întregească atmosfera. Şi, pentru că totul este iniţiat pentru o nouă audiţie, înseamnă că pot transmite, printr-o exprimare indiferentă, cea mai recentă senzaţie de plinătate care a întârziat prea mult să mă determine să merg înainte; ideea de continuitate într-o motivaţie ce s-a dovedit relevantă.

            Am sentimentul unei duplicităţi în existenţă şi se referă la acel perfect-uman imposibil de satisfăcut. Consider că sunt două tipuri de fericire care se împlinesc pe rând, ca un fel de balanţă care nicicând nu poate fi echilibrată, doar în fracţiunea de secundă în care greutăţile se contrabalansează. Printr-o putere controlată şi o conştiinţă curată a celor două realităţi s-ar putea crea o eternitate din acea miime de secundă, de fapt o oprire a timpului în prezent. Este un echilibru epuizant, o prefăcătorie, o înşelare a legilor naturii. Cum suntem incapabili şi slabi, nu putem decât oscila între două fericiri: una sufletească şi una spirituală, fiecare existând în detrimentul celeilalte, comiţând un fel de adulter, făcându-se vinovat de abandon. Asta doar pentru că spiritul se hrăneşte cu idei simţite, iar sufletul cu sentimente trăite. Ar fi copleşitor pentru un om să le experimenteze pe amândouă în acelaşi timp, ar înceta să mai fie reprezentant al umanului-perfect, care este greşeala, incompetenţa de a realiza completul. Astfel, omul se mulţumeşte mereu cu jumătate, fiind împlinit în parte, iar jumătatea cealaltă neglijând-o. Rolurile se schimbă mereu, omul fiind parţial fericit. Asta nu înseamnă că nu deţine mereu o fericire constantă, o doza egală de zâmbet-lacrimi. Ca în orice sistem şi aici există un punct slab, o vulnerabilitate, o inegalitate. Aceste lucruri se întâmplă de obicei, însă mereu există dezrădăcinări, pierderi, inconştienţă, indiferenţă sau lene. (7 ianuarie 1999)


No comments:

Post a Comment